Chondropatie pately, chondromalacie, měknutí chrupavky

Chrupavka je tuhá a pružná látka, nacházející se v celém těle a plnící různé funkce. Jde o pojivovou tkáň bez nervů a cév. Je složena z chondrocytů uložených v matrici, kolagenu typu II a chondroitin sulfátu. Další složkou struktury chrupavky je pak keratansulát II, který u starších lidí převažuje nad chondroitinsulfátem a jelikož hůře váže vodu, je průvodním efektem této náhrady tzv. vysychání chrupavky. Tudíž jeho přítomnost je spíše nežádoucí.

Prodlužující se délka života klade i vyšší nároky na náš pohybový systém. Významným faktorem, který do značné míry ovlivňuje kvalitu života ve vyšším věku, je právě stav chrupavky kloubů. Nejrizikovější je pak jednoznačně chrupavka kolenního kloubu.

Kloubní chrupavka

Kloubní chrupavka je tvořena tzv. hyalinní chrupavkou. Ta je tvořena z větší části vodou, asi pětinu objemu pak představuje mezibuněčná hmota a necelých 5% jsou chondrocyty. Základem struktury chrupavky je vlákno kyseliny hyaluronové, která je spolu s proteoglykany, které jsou součástí matrix produkované právě chondrocyty, zodpovědná za ideální hydrataci chrupavky. Ke změknutí chrupavky dochází v důsledku zvýšené hydratace, způsobené narušením struktury polyglykanů a kyseliny hydraulonové.

Přiměřená fyzická zátěž působí příznivě, chrupavku dokonce ochraňuje a podporuje biosyntézu buněk chrupavčité tkáně. Oproti tomu nadměrná aktivita, nebo trvalé statické zatížení může vést k rozvoji patologických změn. Dalším významným faktorem je pak chlad, který rovněž stupňuje bolestivost. Ta je obtížně určitelná a centralizovatelná, takže pacienti poměrně často nedokážou určit místo největší bolesti.

Bolestivost

Bolest přitom nemusí vždy odpovídat stupni poškození chrupavky, takže občas i poměrně malé defekty mohou vyvolat velkou bolest, zatímco kloub s vysokým stupněm poškození vykazuje jen mírnou bolestivost.

Relativně běžným syndromem je nekontrolovatelné podklesnutí kolene neboli giving way fenomén, tedy okamžité ochabnutí kvadricepsu.

Mezi nejčastější patologické potíže patří chondropatie pately.

Měknutí chrupavky je počáteční proces její degenerace, který může pokračovat fragmentací a následně rozvlákněním chrupavky. Změklá chrupavka ztrácí svůj lesk, je matnější a rovněž se snižují její fyzikální schopnosti, tedy její pružnost a odolnost vůči zvýšené fyzické zátěži. Důsledkem této poruchy je pak bolest, provázející problémy s čéškou.

Měknutí je první fází poškození chrupavky a klinicky neexistují žádné prostředky pro zvrácení tohoto procesu. Existují však teoretické možnosti, jak stimulovat hojení, například elektromagnetická léčba.

Změkčení chrupavky

Chondromalacie, tedy změkčení chrupavky, byla popsána již na počátku 20. století. Původně tento pojem zahrnoval všechny druhy bolesti kolene. Posléze byl tento pojem specifikován pro symptom bolesti přední kolenní čéšky. Jde o velmi nepříjemné onemocnění, jehož prevalence se pohybuje kolem cca 30-50%. Odborně je chondromalacie definována jako „změny chrupavky pately, způsobené velkým tlakem na kontaktních místech pately a femuru při flexi.“  Laicky jde o měknutí a následný rozpad chrupavky, často provázené i zánětem. Rovněž dochází ke zdrsnění povrchu chrupavky a celkově je tento degenerativní proces spojen s bolestí pod čéškou nebo kolem ní.

Napsat komentář

Sdílejte své zkušenosti, nebo se doptejte na to co Vás zajímá, pomůžete tak ostatním.
Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna (vyplňujete ji pouze jako ochranu před spamem).
Vyžadované informace jsou označeny *

20 − 11 =