Diagnostika,
doporučená léčba,
nejúčinnější produkty

Chondropatie pately
Chondromalacie pately
Syndrom dívčího kolene

 

Chondropatie pately, chondromalacie, syndrom dívčího kolene ...

Chondropatie je obecný název pro patologické změny kloubní chrupavky, které mohou vyplývat z různých příčin. Tyto změny mohou být posttraumatické, degenerativní nebo zánětlivé.

Bylo zjištěno, že vysoký výskyt chondropatie patelofemorálního klouby souvisí do značné míry s nestabilitou kolaterálních vazů, které se nachází po stranách kloubů a omezují pohyb kloubu do stran.

Poruchy chrupavky byly podrobněji studovány již od počátku 20. století. První případy prakticky bez výjimky zahrnovaly posttraumatické poruchy chrupavky. Termín chondropatie použili poprvé Laden a Found. V roce 1924 se pak poprvé objevil termín chondromalacia patellae. Šlo o předmět řady studií, při nichž byl popsán i nárůst chrupavkových lézí s rostoucím věkem. Dalším významným objevem pak bylo nalezení souvislosti mezi snižováním hladiny mukopolysacharidu v matrix chrupavky a změnou jejich fyzikálních vlastností, zejména s jejím změkčením.

Postupně byla vytvořena také přesná kritéria pro diagnostiku chondromalacie pately. V osmdesátých letech minulého století pak bylo jasně prokázáno, že poškození chrupavky s označením chondromalacie pately nemůže být použito jako synonymum pro patelofemorální bolest.

Zkrátka a dobře je patelofemorální bolest častým a také náročným klinickým problémem. Zahrnuje mnoho patologických entit, které následně vedou k bolesti v přední části kolene. Diagnostika může být obtížná a zahrnuje celou řadu možností a testů dle aktuálního stavu pacienta.

V současné době se jedná o jednu z nejčastějších příčin bolesti přední části kolene u mladých lidí. Ve Spojených státech jde dokonce o každého čtvrtého jedince.

Co je chondropatie pately?

Chondropatie pately je nejběžnější formou chondropatie, bývá nazývána také femoropatelární syndrom. Ten je často způsobován příliš silnou a nevyváženou činností natahovačů kolenního kloubu.

Patela, neboli čéška, je největší kostí v lidském těle, která je charakteristická svým trojúhelníkovým tvarem. Kloubní chrupavka uprostřed pately dosahuje tloušťky 4-7 mm.

Chondropatie pately postihuje tkáň chrupavky obklopující kosti. Chrupavka kolene, která má za úkol tlumit nárazy, již není dále schopna plnit svou funkci. Spodní část kolenního kloubu a vrchol stehenní kosti jsou pokryty hladkou a klouzavou (artikulární) chrupavkou, která umožňuje, aby se tyto dvě kosti lehce klouzaly jedna nad druhou při ohybu kolena. Při poškození chrupavky se povrch stává hrubým a pohyb ho dráždí. Dle rozsahu poškození se pak také liší intenzita vyvolané bolesti.

Při tomto onemocnění dochází k patologickým změnám v hluboké radiální vrstvě chrupavky, přičemž povrchové vrstvy chrupavky bývají poškozeny až v pozdějších stadiích. Tím se odlišuje chondropatie od osteoartrózy, u níž dochází k patologickým změnám nejprve u svrchních vrstev chrupavky.

Poškození, symptomy a stav chrupavky

Poškození

K poškození pately může dojít v důsledku:

 • nadužívání kloubu, zejména při sportu
 • extrémního prodlouženého ohýbání kolene (dřepy)
 • svalové nerovnováhy
 • prostého opotřebení a artritidy v pokročilejším věku
 • akutního poranění, například pádu
 • svalové slabosti.

Degenerativní změny chrupavky, nazývané chondropatie, jsou častější u mladších generací a náchylnější jsou k nim spíše ženy, zatímco u mužů je zapotřebí podstatně vyšší zátěže.


Symptomy onemocnění

Jsou to obvykle tyto:

 • bolest kolem kolene nebo za kolenem, zhoršující se při pohybu nahoru a dolů
 • lupání, praskání a vrzání v koleni
 • vzácnější je pak otok, který se objevuje hlavně při přímém traumatu

Nicméně platí, že toto onemocnění může být v některých případech asymptomatické.


Chrupavka na stupnici od nuly do čtyř

Stav chrupavky se obvykle popisuje pomocí několikastupňové stupnice.

 • Stupeň 0: normální zdravá chrupavky
 • Stupeň 1: chrupavka s puchýřky nebo měkkou skvrnou
 • Stupeň 2: viditelné malé trhliny v chrupavce
 • Stupeň 3: poškození (léze) s hlubšími prasklinami, tvořícími více než 50% vrstvy chrupavky
 • Stupeň 4: trhlina je natolik hluboká, že odhaluje až subchondrální kost.

Díky specifickému cvičení a fyzioterapeutickým zákrokům je možné zmírnit symptomy i u pozdějších stadií, tedy stupňů 3 a 4.

Prevence chondropatie

Prevence v podstatě spočívá pouze v omezení aktivit, vedoucích ke zhoršení aktuálního stavu, tedy běhu, skákání, lyžování a podobných činností. Dlouhodobá prevence zahrnuje zpevňování vnitřních částí kvadricepsů.

Základem prevence je pak správné držení těla a rovněž správný pohyb. Rovněž použití ortopedických pomůcek, jako ortézy nebo vložky do bot, pro snížení celkové zátěže chrupavky. Nezanedbatelným ale často podceňovaným a opomíjeným faktorem je pak nadváha. Vyšší tělesná hmotnost totiž zcela automaticky vede k předčasnému opotřebení kloubů.

Poměrně důležitým, ač leckdy podceňovaným faktorem je správná atletická a vycházková obuv. Ideální je také aby běžci měnili své boty po určitém počtu kilometrů, doporučuje se 500 – 800 km.

V neposlední řadě pak užívání potravinových doplňků, známé také jako kloubní výživa. Více na toto téma včetně doporučovaných produktů najdete na stránce Nejúčinnější produkty.