Chirurgický zákrok

Konzervativní léčba je úspěšná přibližně u 70% pacientů. Pokud však selže, to znamená že nedochází ke kýženému efektu po několika měsících intenzivní konzervativní léčby, je nezbytné uchýlit se k chirurgickému zákroku. Mezi nejpokročilejší techniky pro léčbu defektů chrupavky patří implantace autologních chondrocytů (ICC), která dokáže vyřešit poruchy chrupavky, jsou-li odstraněny faktory, které ji vyvolaly.

Artroskopický zákrok

Chirurgický zásah se omezuje na případy, kdy dochází k dislokaci pately. Obvykle jde o artroskopický zákrok. Pouze ve vzácných případech dochází k transpozici se zavedením patelární šlachy, což je poněkud invazivní procedura.

Rozdělení operačních zákroků

Operační zákroky se rozdělují na kauzální a paliativní.

Kauzální zákroky u patelární chondropatie zahrnují čistě mechanické úpravy pozice čéšky a tím i kinematiky při ohybech a natahování kolene. Účelem operace je snížit tlaky, působící na patelofemorální kloub, a také snížit tendenci čéšky k laterální dislokaci. Patří sem proximální a distální rekonstrukce.

Paliativní výkony pak znamenají lokální ošetření postižené kloubní chrupavky. Patří sem mimo jiné odstranění volných a nestabilních částí chrupavky, které mohou způsobovat mechanické podráždění. Nicméně zlepšení stavu je pouze dočasné. Mezi paliativní zákroky se řadí i techniky stimulující kostní dřeň. K modernějším postupům pak patří transplantace chrupavky.

Většina chirurgických zákroků se dnes provádí artroskopicky bez nutnosti celkové anestezie. Jde o poměrně málo invazivní metodu, takže z toho vyplývá i minimalizace pooperačních komplikací a absence pooperačních jizev.

Transplantace chrupavky

V současnosti je poměrně úspěšnou metodou léčby poškozené či degenerované chrupavky její transplantace. Jde o přenos kostní chrupavky z jednoho místa na druhé. V podstatě jde o ideální variantu pro determinované části poškozené chrupavky v jinak zdravém kolenním kloubu.

V některých spíše výjimečných případech může dojít až k nevratnému poškození kolenního kloubu, které je řešitelné pouze operací, zahrnující aplikaci náhrady kolenního kloubu. Tento zásadní krok je v podstatě pro takové pacienty jedinou možností jak se vrátit zpět k aktivnímu životu bez významnějšího pohybového omezení. Jedná se především o případy, kdy se z neléčené chondropatie vyvinula následně těžká artróza kolene.

Napsat komentář

Sdílejte své zkušenosti, nebo se doptejte na to co Vás zajímá, pomůžete tak ostatním.
Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna (vyplňujete ji pouze jako ochranu před spamem).
Vyžadované informace jsou označeny *

six + 3 =