Klinické zhodnocení účinnosti Geladrinku na chondropatii pately

Chondropatie pately a sport, s bolestí, ale bez následků
22.4.2017
Moderní lampa BioBeam 940 jako způsob léčby
22.4.2017

Aktivně provozovaný sport nese s sebou zvýšenou zátěž na pohybový aparát. To má za následek opotřebení chrupavky v přetěžovaných kloubech a mechanizmy zajišťující její regeneraci nestačí tyto ztráty nahradit. Výsledkem jsou tzv. chondropatie, neboli zmenšení vrstvy chrupavky v kloubu, které jsou bolestivé, omezují a znepříjemňují pohyb. Patří mezi jedny z nejčastěji se vyskytujících problémů pohybového aparátu (hlavně kolenních kloubů) u vrcholových sportovců, společně s vyvrknutými kotníky a pohmožděnými vazy. V pozdějším věku pak dávají základ pro rozvoj artrózy kloubů.

Pro tyto případy vyvinula firma Orling přípravek s vysokým obsahem chondroprotektiv – Geladrink Forte – komplexně pečující o kloubní aparát a Geladrink Fast, který svým množstvím boswellových kyselin v denní dávce (900 mg) je předurčen ke zvládání zánětlivých afektů jako jsou např. vyvrknuté kotníky. Zhodnocením účinků těchto přípravků na kloubní problémy u sportovců se ujali Doc. MUDr. L. Hrazdíra, CSc. a MUDr. J. Martínková. Vytipovali pacienty, kteří byli ochotni spolupracovat, stanovili diagnózu onemocnění kloubního aparátu a podle ní doporučili k užívání Geladrink Fast nebo Geladrink Forte v denních dávkách uváděných výrobcem. Dále předepsali běžnou terapii jako jsou např. ortézy a magnetoterapie. Pacienti dostali k vyplnění dotazník, kde každý den hodnotili bolestivost (vyjádřenou na visuální analogové škále – VAS) a zátěž u sledovaného kloubu. Kromě toho bylo provedeno souhrnné hodnocení pacientem i lékařem. Skupiny pacientů podle diagnóz a užívaných přípravků jsou uvedeny níže.

Geladrink Fast a chondropatie kolenní čéšky

Čtyřiadvacetileté pacientce zabývající se skálolezením a turistikou s dekompenzovanou chondropatií kolenní čéšky byla nasazena terapie Geladrinkem Fast, magnetoterapie a ortézy na obě kolena. Takový komplexní přístup vedl k rychlému nástupu účinku, kdy se již druhý den po nasazení Geladrinku Fast intenzita bolesti snížila na polovinu. Desátý den byla pacientka prakticky bez bolesti i přes to, že 6. a 7. den lezla po skalách a devátý den jezdila na kole a opět lezla po skalách. Po měsíčním užívání si pacientka zakoupila další měsíční kůru během které provozovala vysokohorskou turistiku a skálolezení s minimálním nárůstem bolestivosti při takto extrémně zatěžovaných kolenních kloubech. Jak uvádí ošetřující lékař, po dvou měsících na kontrolním vyšetření je pacientka bez subjektivních obtíží.

Shrnutí Geladrink Fast

Celkem bylo sledováno 11 pacientů užívající Geladrink Fast. Velmi rychlý nástup účinku se projevil u většiny pacientů a snížil bolestivost nebo umožnil zvýšenou aktivitu pacientů. Pouze jeden pacient neudával zlepšení. Jednalo se o pacienta s gonartrózou, který při zátěži vykazoval i zvýšenou bolestivost a pravděpodobně zde nebyla zánětlivá složka onemocnění. Jeden pacient přestal po deseti dnech užívat přípravek z důvodu gastrointestinální nevolnosti. Přesto udával po desetidenním užívání ústup bolestí. Ostatní pacienti přípravek tolerovali velmi dobře. Mezi nimi i pacient s anamnézou polyvalentního alergika a astmatika.

Geladrink Fast a Geladrink Forte

Dva pacienti užívali kombinaci Geladrinku Fast první měsíc a Geladrinku Forte  druhý měsíc. Starší pacientka s levostrannou gonartrózou udává poloviční bolestivost osmý den od počátku užívání Geladrinku Fast s tím, že 35. den je koleno prakticky bez bolesti a tento efekt přetrvává až do konce druhého měsíce, kdy je využíváno balení Geladrinku Forte . Od 43. dne pak dochází k navýšení zatěžování postiženého kolena bez bolestivých projevů (z klidu až na 65% normálního stavu).
Pozn.: Pacientka trpí lumbagem vystřelujícím do levého stehna a zde nedochází k žádnému efektu.
Mladší pacientka s chondropatií kolenní čéšky aktivně hraje basketbal. Ústup bolestivosti na méně než 50% je zaznamenán již druhý den po podání Geladrinku Fast. Efekt přetrvává až do běžeckého tréninku a bolestivost se vždy zvětšuje se zvýšenou fyzickou zátěží (basketbalový zápas a pod.). Pacientka udává zlepšení stavu po přípravcích. Došlo však ke změně charakteru bolestivosti – bolest se propaguje pozátěžově.

Geladrink Forte

Celkem 10 pacientů užívalo Geladrink Forte po dobu dvou měsíců. Sedm z nich byli aktivní sportovci, čtyři z nich udávají zlepšení problémů. Mezi ně patří pacient s chondropatií kolenní čéšky u kterého 20. den dochází k poklesu bolestivosti na polovinu oproti výchozímu stavu. 25. den si způsobuje výron kotníku. Bolestivost však zůstává na velmi nízké úrovni a 36. den prakticky mizí. Pacient udává po užívání Geladrinku Forte  výrazné zlepšení svých problémů.

Jedna pacientka ze skupiny sportovců přerušila terapii z důvodu gastrointestinálních obtíží a jedna pacientka nedodržovala dávkovací režim a její hodnocení nemůže být validní. Další užívala léky proti bolesti a hodnocení bolestivosti je tím ovlivněné. Vzhledem k tomu, že pacientka v záznamovém listu neuvádí podrobnosti, nelze detailně analyzovatkazuistiku.
Zbývající dva pacienti si stěžovali na bolest v kloubu a jedna pacientka byla léčena s diagnózou blíže nespecifikované gonartrózy. Posledně jmenovaná pacientka užívala zároveň s Geladrinkrm Forte Tramal a Paralen a nezaznamenala změny bolestivosti. Jak léky proti bolesti ovlivňují hodnocení dokládá případ pacientky s bolestmi v kloubech, která zároveň s Geladrinkem Forte  užívala Ibalgin 600 a zaznamenávala bolestivost na škále VAS 5-7,5. Dvacátý druhý den opět užívala Geladrink Forte společně s Ibalginem 600, ale již zaznamenala stav bez bolesti. Další dva dny pobírala stejnou medikaci, i když neměla bolesti. Dvacátý pátý den přestala užívat Ibalgin 600 a bezbolestný stav vydržel až do konce užívání Geladrinku Forte, tzn. do 60. dne, kdy pacientka udává významné zklidnění kyčelního kloubu a zlepšení stavu kolenních kloubů. Podobně popisuje stav i druhá pacientka s kloubními problémy. Uvádí po 14-ti až 20-ti dnech nástup úlevy od bolestí, i když dále užívala Movalis 1tbl. denně. V té době pociťovala v klidu (hlavně v noci) drobné bolesti kloubů, hlavně ramenních, kotníků a kolen. Po šesti týdnech klidové bolesti ustupují a pacientka udává zlepšení a zmírnění bolestivosti po podávání Geladrinku Forte .

Pharm Dr. Richard Richter, CSc.

Comments are closed.